Cenník

Babkov13Hvozdnica22Mojšová Lúčka7Rudinská10-12
Bánová4-5Jablonové19Nededza7Snežnica8-10
Belá15Jasenové17Nesluša12-14Stará Bystrica30
Bitarová8Kamenná Poruba15-17Nezbudská Lúčka12Stránske12
Brezany7Klubina30Nová Bystrica35Stráňavy9-10
Brodno5-6Kľače16Ochodnica15-17Stráža12
Budatín3-5Kolárovice20-22Oščadnica25Strážov5
Budatínska Lehota10Konská14Oškerda7Strečno10
Bytča17Kotešová15Ovčiarsko9Súľov22
Bytčica5Kotrčiná Lúčka10Paštiná Závada13Svederník10
Čadca30Krasňany10Peklina14Štiavnik22-25
Divina9-12Krásno nad Kysucou20Petrovice20-22Teplička nad Váhom5
Divina- Lúky10Kunerad17Podhorie12Terchová20-25
Divinka7Kysucké Nové Mesto10-11Poluvsie11Trnové5
Divinka- Lalinok8Kysucký Lieskovec13-15Porúbka8Turie10
Dlhé Pole13-15Lietava9-10Považská Bystrica30Varín9-10
Dolná Tižina12-13Lietavská Lúčka6-7Považský Chlmec5Veľké Rovné20-25
Dolný Hričov11Lietavská Svinná10-12Povina11-12Višňové- začiatok/kostol/koniec7/8/10
Dolný Vadičov14Lietavská Závadka13Predmier18Vranie5-6
Gbeľany8Lodno16-18Radoľa10Vrútky20
Hlboké nad Váhom15Lopušné Pažite13Radôstka25Zádubnie7
Hliník nad Váhom16Lutiše20-25Rajec19Zástranie8
Horný Hričov8Lysica15Rajecké Teplice13Závodie3
Horný Vadičov15-18Malá Bytča20Rosina5Zázrivá30
Hôrky5Marček8Rosinky4Zborov nad Bystricou25
Hrabové17Martin22-25Rudina8-10Zbyňov15
Hričovské Podhradie12Mojš po OÚ/ za OÚ5/6Rudinka6-8Žilinská Lehota8
Babkov
13
Hvozdnica
22
Bánová
4-5
Jablonové
19
Belá
15
Jasenové
17
Bitarová
8
Kamenná Poruba
15-17
Brezany
7
Klubina
30
Brodno
5-6
Kľače
16
Budatín
3-5
Kolárovice
20-22
Budatínska Lehota
10
Konská
14
Bytča
17
Kotešová
15
Bytčica
5
Kotrčiná Lúčka
10
Čadca
30
Krasňany
10
Divina
9-12
Krásno nad Kysucou
20
Divina- Lúky
10
Kunerad
17
Divinka
7
Kysucké Nové Mesto
10-11
Divinka- Lalinok
8
Kysucký Lieskovec
13-15
Dlhé Pole
13-15
Lietava
9-10
Dolná Tižina
12-13
Lietavská Lúčka
6-7
Dolný Hričov
11
Lietavská Svinná
10-12
Dolný Vadičov
14
Lietavská Závadka
13
Gbeľany
8
Lodno
16-18
Hlboké nad Váhom
15
Lopušné Pažite
13
Hliník nad Váhom
16
Lutiše
20-25
Horný Hričov
8
Lysica
15
Horný Vadičov
15-18
Malá Bytča
20
Hôrky
5
Marček
8
Hrabové
17
Martin
22-25
Hričovské Podhradie
12
Mojš po OÚ/ za OÚ
5/6
Mojšová Lúčka
7
Rudinská
10-12
Nededza
7
Snežnica
8-10
Nesluša
12-14
Stará Bystrica
30
Nezbudská Lúčka
12
Stránske
12
Nová Bystrica
35
Stráňavy
9-10
Ochodnica
15-17
Stráža
12
Oščadnica
25
Strážov
5
Oškerda
7
Strečno
10
Ovčiarsko
9
Súľov
22
Paštiná Závada
13
Svederník
10
Peklina
14
Štiavnik
22-25
Petrovice
20-22
Teplička nad Váhom
5
Podhorie
12
Terchová
20-25
Poluvsie
11
Trnové
5
Porúbka
8
Turie
10
Považská Bystrica
30
Varín
9-10
Považský Chlmec
5
Veľké Rovné
20-25
Povina
11-12
Višňové- začiatok/kostol/koniec
7/8/10
Predmier
18
Vranie
5-6
Radoľa
10
Vrútky
20
Radôstka
25
Zádubnie
7
Rajec
19
Zástranie
8
Rajecké Teplice
13
Závodie
3
Rosina
5
Zázrivá
30
Rosinky
4
Zborov nad Bystricou
25
Rudina
8-10
Zbyňov
15
Rudinka
6-8
Žilinská Lehota
8